فرزندان مورتا

چالش‌های طراحی در «فرزندان مورتا»

این مطلب را که به تازگی نوشته‌ام از طریق سایت زومجی به زبان فارسی، و Gamasutra به زبان انگلیسی قابل دسترس است. در این متن، به طور خاص درباره‌ی روند، و همینطور چالش‌های طراحی بازی در «فرزندان مورتا» صحبت کرده‌ام.

۰