بایگانی سپتامبر 2019

مطالعات بازی: بازی و فرهنگ از آغاز تا امروز

ترجمه‌ی این کتاب را که مقدمه‌ای است در حوزه‌ی «مطالعات بازی» دو سال پیش به پایان بردم؛ و مدتی است بوسیله‌ی «نشر نو» منتشر شده است.

کتاب مطالعات بازی، راهنمایی است برای تحلیل بازی‌ها، به طور کلی، و بازی‌های دیجیتالی، به طور خاص. نویسنده کتاب «فرانس مائرا» سعی دارد از خلال بررسی چیستی بازی‌ها در فرهنگ‌های مختلف، و همینطور دنبال کردن سیر تطورات بازی‌های دیجیتالی در دهه‌های اخیر، فهمی دقیق‌تر از این پدیده بدست دهد.

برای تهیه کتاب: https://bit.ly/32WQYtF

۰